Artykuły

Dropfleet Commander – Tlalocan System

Ten teatr był zamknięty dla UCM i uważano, iż jest stracony na zawsze dla kolonii w chwili wybuchu Rekonkwisty, ponieważ nie funkcjonują węzły foldspace tam aktywne, w odróżnieniu od każdego innego systemu świata kolebki. Jednak ściśle tajna czarna operacja Biura Wywiadu Floty mająca na celu lokalizacje świata domowego PHR wyprodukowała nieoczekiwany rezultat otwierając ten system dla UCM.

Artykuły, Relacje z gier i zawodów

Dropfleet Commander – Bitwa Shaltari vs UCM – zwiad PHR

Bitwa na 1000 punktów daje więcej możliwości zarówno w kwestii doboru floty jak i taktyki w trakcie starcia. Po raz pierwszy mogłem wykorzystać battleshipa Diamond. O ile jestem zadowolony z jego siły ognia o tyle kąt ostrzału narrow arc jest problematyczny, przy weapons free nie mogę skręcać, więc przez cała grę musiałem wykorzystywać tylko cześć potencjału okrętu.

Artykuły

Dropfleet Commander Rekonwista – operacja Shangri-la

Ponieważ grupa zadaniowa UCM (w tym 3 pancerników bombardujących klasy klasy Tokio) zbliżyła się do ostatniego pozostałego głównego punktu zrzutu PHR, wróg zdecydował się zostać i walczyć. Wykazując się wielkim kunsztem w dowodzeniu Wielki Dyrektor PHR Octavia Rhee zreformowała swoją flotę w formacji obronnej gotowej do odbioru ataku. Jej przeciwnik Wysoki Admirał Johannas Stern wbił się swoją flotą w ten mur, dołączając do walki 12 listopada 2671.